Byggesøknad Norge

Partner

Byggesøknad Norge

Rolle

Digitalisering, brand, markedsføring

Prosjekt

No. 101

År

2024

Mål

Å etablere Byggesøknad Norge som en ledende aktør innen digitalisering av byggesøknadsprosessen og øke bevisstheten rundt deres kommende innovative løsning.

Hva vi har gjort

1. Utviklet en sterk visuell identitet og merkevarestrategi som kommuniserer Byggesøknad Norges visjon og verdier til målgruppen.

2. Gjennomført omfattende markedsundersøkelser for å få dypere innsikt i behovene og utfordringene til aktørene i byggebransjen.

3. Skapt engasjerende og informativt innhold for å øke bevisstheten rundt byggesøknadsprosessen og Byggesøknad Norges kommende løsning.

4. Gjennomført en målrettet PR- og markedsføringskampanje for å skape oppmerksomhet og generere interesse for merkevaren.

5. Startet utviklingen av den digitale plattformen med fokus på brukervennlighet, effektivitet og integrasjon med eksisterende systemer.

Kreativ prosess

1. Merkevareutvikling: Vi gjennomførte workshops og samarbeidet tett med Byggesøknad Norge for å utvikle en sterk visuell identitet og merkevarestrategi som resonerer med målgruppen.

2. Markedsundersøkelser: Vi gjennomførte dybdeintervjuer og spørreundersøkelser for å forstå utfordringene og behovene til aktørene i byggebransjen.

3. Innholdsproduksjon: Basert på innsikten fra undersøkelsene, skapte vi engasjerende blogginnlegg, videoer og infografikk for å informere og engasjere målgruppen.

4. PR og markedsføring: Vi utviklet og gjennomførte en målrettet kampanje for å skape oppmerksomhet rundt Byggesøknad Norge og generere interesse for deres kommende løsning.

5. Plattformutvikling: Vi startet utviklingen av den digitale plattformen, med fokus på å skape en brukervennlig og effektiv løsning som vil revolusjonere byggesøknadsprosessen.

Resultater

Gjennom vårt arbeid med merkevareutvikling og målrettet markedsføring har vi skapt betydelig oppmerksomhet og interesse for Byggesøknad Norge i byggebransjen. Vår innsats har posisjonert dem som en innovativ aktør som vil endre spillereglene med sin kommende digitale løsning.

Konklusjon

Ved å kombinere strategisk merkevareutvikling, dybdeinnsikt fra markedsundersøkelser og målrettet markedsføring, har vi lagt et solid fundament for Byggesøknad Norges fremtidige suksess. Mens vi fortsetter å utvikle den digitale plattformen, har vårt arbeid så langt sikret at Byggesøknad Norge er godt posisjonert for å revolusjonere byggesøknadsprosessen i Norge.

Andre partnere

Se alle

Husse Bergen

Husse Bergen

Husse Bergen

Lifters Utopia

Lifters Utopia

Lifters Utopia